โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- กิจกรรมที่ผ่านมาปี 2562
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีพิธีต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน นำโดย รองคณะบดี ,รองศาสตราจารย์,และอาจารย์อีก3ท่านรวมทั้งหมด5ท่าน มาปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวนและโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งสองสถาบันและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00น โรงเรียนได้มีการจัดการประชุมเวที 4 ฝ่ายเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันนักเรียนระดับโรงเรียน ณโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้รับเกียรติในการใช้สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เสร็จพิธีภาคเช้า ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตามและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่อายได้ร่วมพิธีน้อมรำรึกเนื่องในวันคล้านวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อำเภอแม่อาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครู(PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 13 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2561 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการโรงเรียนในสังกัด โดยนายไพรัชใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ทำการ มอบเกียรติบัตร ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน พูดคุยกับสภานักเรียน เพื่อเข้าถึงปัญหาต่างๆของโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่อายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ได้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ภาษาไทย ให้ควรอยู่ต่อไป และยังมีกิจกรรมอำลาครูเจนรงค์ แก้วซาว เพื่อไปรับตำแหน่งข้าราชการครูที่จังหวัดพิจิตรโดยรักเรียนสายอังกฤษ-ฝรั่งเศส ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ภาษาไทย ให้ควรอยู่ต่อไป และยังมีกิจกรรมอำลาครูเจนรงค์ แก้วซาว เพื่อไปรับตำแหน่งข้าราชการครูที่จังหวัดพิจิตรโดยรักเรียนสายอังกฤษ-ฝรั่งเศส ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม มอบช่อดอกไม้
และกล่าวต้อนรับนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยภาษาฉงชิ่ง
Sichuan International Studies University
เพื่อการแลกเปลี่ยนภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนแม่อายวิทยาคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนจากนักศึกษาอาสาสมัครชาวจีนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจีน พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ที่แท้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยนักศึกษาจีน จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1 
ระหว่างวันที่ 29มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ หลังจากเสร็จกิจกรรมได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่มะลิกา และพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 10.10 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกต เวทีของลูกศิษย์นอกจากนี้ยังเป็นการ ส่งเสริม สืบสานค่านิยมอันดีงานของประเพณีวัฒนธรรมไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตามและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะมีการปฐมนิเทศจากผู้บริหารและคณะครู กิจกรรมละลายพฤติกรรม พบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมทำความรู้จักสถานที่ในโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่