โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ
รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่