โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ
รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ปี 2563

20 พฤศจิกายน 2563

30 ตุลาคม 2563

10 ตุลาคม 2563

15 กันยายน 2563

31 สิงหาคม 2563

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ปลัดอาวุโส และกิ่งกาชาดอำเภอแม่อายได้ติดตามนักเรียนทุนและมอบทุนนักเรียน โดยมี ครูที่ปรึกษาให้ข้อมูล ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้เดินพบปะครูและบุคลากรตามห้องต่างๆ และยังได้สอบถามนักเรียน เพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆเพื่อที่จะนำไปแก้ไขต่อไป ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 6 มีนาคม 2563

วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและพิธีปัจฉิมนิเทศ รุ่นศิริมะลิกา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 27 มกราคม 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ต้อนรับ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้มาเยี่ยมดูความคืบหน้าโครงการ กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปี 2563 โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดรับ วันที่ 1 -31 มกราคม 2563 เพื่อนำเงินบริจาค (คนละ 10 บาท) ไปช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.era.chiangmaipao.go.th/ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน "แม่อายเกมส์ 2019" ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.มีวัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 10 มกราคม 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์นักเรียน ครั้งที่ 41 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 มกราคม 2563

วันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แม่อายวิทยาคม
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 แผนการเรียนภาษาจีน
ที่สามารถสอบผ่าน การวัดระดับความรู้ภาษาจีน ขั้นพื้นฐานHSKระดับ4
จำนวน2คน ได้แก่ 1.นางสาวแสนสวย ลุงกอ 2.นางสาวเกี๋ยงคำ ลุงติ๊
ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่