โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม

รายการหลัก
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับทางอำเภอ
โรงเรียนแม่อายวิทยคมได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 27/11/2560
พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียน
วันครู 16 มกราคม 2561
งานกีฬาเบญจมิตรครู 2561
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
อบรมการใช้งานโปรแกรม GPA Book
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเดย์ระดับชั้นมัธยมปลาย
วันภาษาไทย 4 สิงหาคม 2560
งานวันแม่ประจำปี 2560
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับทางอำเภอ
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ วันที่23
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา
ครูธนากร ครูธราพงษ์ ครูสุขสันต์ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=725941284259363
ครูคนองเดช มณีจักร นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในการรับการประเมิน
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=725380987648726
พิธีมอบรางวัลแกครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทักษะ 2560 
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=721510161369142
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=718675761652582
รูปภาพบนไทม์ไลน์
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=611989388987887
อบรมและศึกษาดูงานการสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=715880875265404
อบรมสัมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=711667739020051
ภาพงานสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ปี2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=692878264232332
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนม.1และ ม.4 วันที่ 6
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=688527778000714
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวันที่ 5 เม.ษ. 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687954008058091
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมวันที่ 4 เม.ษ. 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687459934774165
ดูงานที่ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหลวง
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=676619029191589
พิธีมอบชื่อดอกไม้แก่นักเรียนที่มีที่เรียนต่อ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=673952492791576
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655918177928341
 
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 30
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655182771335215
 
เบื้องหลังงานปฏิรูปการศึกษาวันที่ 29 มกราคม 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=654632248056934
วันครู 16 มกราคม 2560 
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=647785992074893
งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ otop อ.แม่อาย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=634799400040219
พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=628035607383265
ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610456595807833
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รู้คิด-รู้ทำ บ้านห้วยน้ำเย็น
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610442605809232
ดูงานห้วยเมืองงามกับสวน๙๙
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=607440649442761
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=606759979510828
ติว a-math
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=600675943452565
งานกีฬาเบญจมิตรครู 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=599773330209493
พิธีเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=597772473742912
ประชุมคณะกำกับโครงการบูรณาการการเรียนรู้
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=594667130720113
การประชุมเกี่ยวกับ STEM ณ ห้องเกียรติยศ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=593169454203214
งานอบรมและมุทิตาจิต ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=592586964261463
ผลงานนักเรียนในวิชาสัมมาชีพ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=590860404434119
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=584892618364231
สัมมนาโครงการ career academy วันที่ 30 สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=580447122142114
การอบรมและศึกษาดูงาน 23-25 สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=578713972315429
การประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=576803985839761
คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=573757936144366
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=568412686678891
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=566646096855550
โครงการ career academy
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=565974383589388
career academy
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=565927070260786
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 21/9/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563754033811423
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 7/19/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563056887214471
งานสัมมนากับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธรณสุข  1-16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=555429754643851

 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้