โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการแนะนำตัวนักศึกษาจีนที่จะมาช่วยในการสอนภาษาจีน ประจำภาคเรียนที่สองในปีการศึกษา2561 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา และครูผู้ควบคุม ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 "สุโขทัยธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
-ในการแข่งขันเทเบิล นักกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ดังประเภทต่อไปนี้ ชายเดี่ยว 18 ปี (ทอง) ชายคู่ 18 ปี (ทอง) ชายคู่ 16 ปี (ทอง) และคู่ผสม 18 ปี (ทองแดง)

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดำเนินงาน แผนงานและพัสดุ การดำเนินงานต่างๆ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้