โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่อายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ได้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ภาษาไทย ให้ควรอยู่ต่อไป และยังมีกิจกรรมอำลาครูเจนรงค์ แก้วซาว เพื่อไปรับตำแหน่งข้าราชการครูที่จังหวัดพิจิตรโดยรักเรียนสายอังกฤษ-ฝรั่งเศส ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ภาษาไทย ให้ควรอยู่ต่อไป และยังมีกิจกรรมอำลาครูเจนรงค์ แก้วซาว เพื่อไปรับตำแหน่งข้าราชการครูที่จังหวัดพิจิตรโดยรักเรียนสายอังกฤษ-ฝรั่งเศส ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม มอบช่อดอกไม้
และกล่าวต้อนรับนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยภาษาฉงชิ่ง
Sichuan International Studies University
เพื่อการแลกเปลี่ยนภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนแม่อายวิทยาคม ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนจากนักศึกษาอาสาสมัครชาวจีนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจีน พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ที่แท้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยนักศึกษาจีน จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1 
ระหว่างวันที่ 29มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ หลังจากเสร็จกิจกรรมได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่มะลิกา และพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 10.10 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกต เวทีของลูกศิษย์นอกจากนี้ยังเป็นการ ส่งเสริม สืบสานค่านิยมอันดีงานของประเพณีวัฒนธรรมไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตามและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะมีการปฐมนิเทศจากผู้บริหารและคณะครู กิจกรรมละลายพฤติกรรม พบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมทำความรู้จักสถานที่ในโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 14 เมษายน 2562

  งานทำบุญทอดผ้าป่าและสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์เนื่อใน เทศกาลปีใหม่เมืองวันที่14 เมษายน 2562

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 2 เมษายน 2562

  วันที่ 2 เมษายน 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กรณีนักเรียนไร้สัญชาติ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักเรียน ผู้ปกครอง ครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก) ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 29 มีนาคม 2562

  วันที่28-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดการประชุมทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ต้นสังกัดกำหนดโดยมีวิทยากรคือท่านศึกษานิเทศก์ คมชาติ จิตวิศรุตกุล และท่านศึกษานิเทศก์อนงค์ ศรีบุญเรือง จากสำนักการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 21 มีนาคม 2562

  วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม รุ่น ศิริมะลิกา 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยนางสาวนางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 มีนาคม 2562

  วันที่ 7 มีนาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการและคณะครูได้มอบช่อดอกไม้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ใน TCAS รอบที่ 1 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กองลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 334

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ 30-31 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” มุ่งสู่คนไทย 4.0 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 11 มกราคม 2562

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคมร่วมสมทบทุนกองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2 ปี2562 #กองทุน10บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.era.chiangmaipao.go.th/

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 24 มกราคม 2562

  วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ต้อนรับ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้มาเยี่ยมดูความคืบหน้าโครงการ กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดรับ วันที่ 1 -31 มกราคม 2562 เพื่อนำเงินบริจาค (คนละ 10 บาท) ไปช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และยังได้มีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 9 มกราคม 2562

  นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคมร่วมกับตัวแทนนักเรียน ประชาสัมพันธ์เรื่อง กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10บาท

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 8 มกราคม 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครู ณัฐพัทธ์ รุ่งอรุณคีรีธาร ที่ได้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ของ กศจ.เชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

  วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

  วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมประชุมร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝางในหัวข้อแนวทางและ วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประเมิน ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และหลังจากการประเมิน ครูและบุคลากรยังได้มีการประชุมกับนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยคมได้จัดอบรมอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินับจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 "นครเชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธนวาคม 2561 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 246 แห่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส นักกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทชายคู่ 18 ปี จากนายวัฒนพงศ์ บุดดา และนายภาสกร ลานทอง

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ร่วมกิจกรรม งานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกับทางอำเภอแม่อาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้