โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอนข้าราชการครู จำนวน 12 อัตรา (27 ก.ย. 59) 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปี 2560(29 ก.ย. 60)
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ(22 พ.ค. 60)
ประกาศสอบจ้างเหมาอาหารกลางวัน 1/2560(25 เม.ย. 60)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน(7 เม.ย. 60)
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

27 กันยายน 2560

   วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ขอมอบพรที่ประเสริฐ อันล้ำเลิศสว่างสดใส ส่องทางให้ท่านเดินไปสู่ความสบาย ทั้งใจกายมีเวลาที่เสรี ขอให้ท่านมีความสุขในวันเกษียณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม งานเกษียนนายคำชัยทาและงานอำลานักศึกษาจีน ณ ร้านหมูกระทะกั๊ดจัง ตลาดมีสี อำเภอแม่อาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

11 สิงหาคม 2560

   วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้มีพิธีตักบาตร การแสดง และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี2560 ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

4 สิงหาคม 2560

   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมตติยสิทธิ์รังสรรค์  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนให้เกิดทักษะและแสดงศักยภาพทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมกันสืบสานและสืบทอด วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ดูรูปภาพทั้งหมด

27 กรกฎาคม 2560

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องด้วย วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาศนี้โรงเรียนได้จัดให้มีพิธี ทำบุญ ตักบาตร พิธีสงฒ์ และพิธีถวายพระพรช่วงเช้า เพื่องเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ

ดูรูปภาพทั้งหมด

30 มิถุนายน 2560

    วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จึงกำหนดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของเหล่าลูกเสือ-เนตนารี

ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

24 มิถุนายน 2560

    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตามและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

22 มิถุนายน 2560

   22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่มะลิกา และพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 10.10 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกต เวทีของลูกศิษย์นอกจากนี้ยังเป็นการ ส่งเสริม สืบสานค่านิยมอันดีงานของประเพณีวัฒนธรรมไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย

ดูรูปภาพทั้งหมด

 
กิจกรรมทั้งหมด==>
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้