โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- กิจกรรมที่ผ่านมาปี 2562
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

10 ตุลาคม 2563

15 กันยายน 2563

31 สิงหาคม 2563

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ปลัดอาวุโส และกิ่งกาชาดอำเภอแม่อายได้ติดตามนักเรียนทุนและมอบทุนนักเรียน โดยมี ครูที่ปรึกษาให้ข้อมูล ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้เดินพบปะครูและบุคลากรตามห้องต่างๆ และยังได้สอบถามนักเรียน เพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆเพื่อที่จะนำไปแก้ไขต่อไป ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 6 มีนาคม 2563

วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและพิธีปัจฉิมนิเทศ รุ่นศิริมะลิกา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 27 มกราคม 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ต้อนรับ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้มาเยี่ยมดูความคืบหน้าโครงการ กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปี 2563 โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดรับ วันที่ 1 -31 มกราคม 2563 เพื่อนำเงินบริจาค (คนละ 10 บาท) ไปช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.era.chiangmaipao.go.th/ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน "แม่อายเกมส์ 2019" ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.มีวัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 10 มกราคม 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์นักเรียน ครั้งที่ 41 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 7 มกราคม 2563

วันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แม่อายวิทยาคม
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 แผนการเรียนภาษาจีน
ที่สามารถสอบผ่าน การวัดระดับความรู้ภาษาจีน ขั้นพื้นฐานHSKระดับ4
จำนวน2คน ได้แก่ 1.นางสาวแสนสวย ลุงกอ 2.นางสาวเกี๋ยงคำ ลุงติ๊
ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
นางภัทริณี ฟองศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้