โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561(28 ธ.ค. 60)
รับโอนข้าราชการครู จำนวน 12 อัตรา (27 ก.ย. 59) 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 2/2560(1 พ.ย. 60)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปี 2560(29 ก.ย. 60)
 
 
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

28 ธันวาคม 2560

   โรงเรียนแม่อายวิทยคมได้เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 3-15 มกราคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3 พฤศจิกายน 2560

   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมอันดีงามในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีของชาวล้านนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์และแสดงถึงภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย โดยแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำกระทง โคมแขวน ทำซุ้มประตูป่า กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ

ดูรูปภาพทั้งหมด

26 ตุลาคม 2560

   วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยคมได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด

 
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้