โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ร่วมกิจกรรม งานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกับทางอำเภอแม่อาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยคม ได้จัดกิจกรรมสอบสอบนักธรรม ธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี - โท – เอก กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมความสามัคคีแก่นักเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ เสร็จพิธีภาคเช้า ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้