29 กุมภาพันธ์ 2555
     พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ อุตบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายพร้อม ก.ตร.อ.แม่อาย ได้มามอบ
ทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 16 ทุน พร้อมทั้ง แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน แม่อายวิทยาคม