ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ในระหว่างวันที่13-15 ธันวาคม 2554 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2555 ณ อิมแพคอารีน่า
เมืองทองธานี