6 มกราคม 2555
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรครู ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่