23 มกราคม 2555
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์นักเรียน ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 ม.ค. 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์