กิจกรรมประจำปี 2555

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 55

- พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

- กีฬาท้องถิ่นสัมพัธ์ 55

- วันพ่อแห่งชาติ 55

- วันลอยกระทง 55

- ถวายราชสดุดีลูกเสือ 55

- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2555

กิจกรรมประจำปี 2556
- กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศประจำปี 2556
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคมและซูโดก
- กิจกรรมวันตรุษจีน ปี 56
- กรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์นักเรียน
- ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- วันพ่อแห่งชาติ
- กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 35
- พิธีถวายราชสดุดี 56
- ประเพณีลอยกระทง 56
- ประชุมผู้ปกครอง 2/56
- ครูดีศรีแม่อาย
- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- กีฬาสีนักเรียน
- ค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 1
- วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 56
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ56
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
- พิธีไหว้ครู ปี 2556
- บวงสรวงสรงน้ำเจ้าแม่มะลิกา 56